ȋnformation,şȇwȋr, arȋkarȋ

BACK UP Şȇwȋrȋ ji bo mexdurȇn ku zordarȋ ji ali rastgirȇn radȋkal ȗ nijadperestan li wan pȇk hatȋye

Em ȋnformationan pȇşkȇş dikin, şȇwirȋ ȗ arıkarȋ dikin

 • Mexdurȇn ku rastgirȇn radȋkal ȗ nijadperestan zordarı li ser wan kirȋye
 • Malbat ȗ hevalȇn mexduran ȗ herwekȋ şahidȇn ku ew ȇrişȇn ku hate kirin, dȋtine

Hevkarȇn şȇwȋrgehȇ ji bo mexduran

 • Guhdarȋ ji wan şexisȇn ku ȇrȋş li ser wan hatȋye kirin dikin, atmosferȇk parastinȇ gel wan amade dikin, bo ku ew ȇrȋşȇn ku li se wan hatȋye kirin, biaxivin ȗ ji wanra şȇwȋrȋya psikoliji ȗ sosyal pȇk tȋnin.
 • Arȋkarȋyȇ ji wan mexduranra bi kar tȋnin, bo ku ewana rewşa xwe bi avakȋ hȋsȋ bȇjin, bȋnin holȇ ȗ li ser wȇ biaxivin. Heger ku ew bixwazin, em wan dibin cem tedawȋya ku li ser lingan bȇn kirin ȗ dibin cem psikologan, bo ku ew xof ȗ tirsa ku serȋ da hatȋye tedawȋ bikin.
 • Lȇkolȋnȇ ji bo dereceya tehdȋtȇn ku bȇn, dikin ȗ
 • Bi mexdurara tev analiza (hȗrandin) rewşȇ pȇk tȋnin
 • ji bo ȋmkanȇn pirskirinan ȇn lȇkolȋnȇ ji bo gilȋkirinȇ şewȋrȋ dikin.
 • Şewȋrȋya lȇkolȋna ȋmkanȇn huquqȋ jibo gilȋkirinȇ, doza duyem/ müdahil ȗ rewşa hiquqȋ a mexduran jibo mehkema/ dadrȇsȋya cezadayȋnȇ dikin.
 • Heger ku ew bixwazin, li gel wan diçin cem polisa, parȇzer/awuqakt, daireyȇn resmȋ ȗ doktoran/ bijȋşkan.
 • Wan jibo pȇşȋ ȗ dawȋya doza dadgehȇ şȇwȋr dikin, arıkari didin wan ȗ jibo parastina wan ew ji bi wanra tev diçin celseya dadgehȇ.
 • Ger mafȇ wan jibo tezmȋnate xuyabibe, ew li gel wan alȋkarȋya wȇ dozȇ ȗ şȇwȋrȋya wan dikin. Ji gel wan arȋkarȋya darayȋ ȗ dagirtina daxwaznameyan dikin.
 • Şȇwȋrȋ ȗ arȋkarȋya wan ji bo tȇkilȋya çapemenȋyȇ ȗ li cem pirsȇn rojnemavanan dikin ȗ eger ku ew bixwazın, ji gel wan karȇn bo raya gel / gelȇrȋ dikin.

Bingehȇn şewȋrȋya me

 • Li hemȗ westfalyayȇ em şewȋrȋya xwe bizȇv (mobil) ȗ bi zȋyarete li meskenan pȇk tȋnin. Em mexduran/lȇqewimȋyan li malȇn wan ziyaret dikin, an jȋ cȋhekȋ alȋnegir, ȇn ku ew ji mera pȇşnȋyar dikin. Lȇbelȇ piştȋ heger ku lihevkirin pȇk bȇt, em dikarin jȋvan / randevu li büroyȇn me amede bikin.
 • Em piştgirȋya mexduran dikin ȗ cihȋyȇ me ew deraye, bi armanca serketina pȇwȋstȋ ȗ piştgirtina wan, jibo berjewendȋ ȗ perspektifa wan kesan.
 • Daxwaznameya gilȋkirinȇ, şertȇn şȇwȋrmendȋyȇ bes nake. Em karȇn xwe sebixwe bikar tȋnin, hevkarȋya me bi polis ȗ dadgehanra nȋne. Şȇwȋrȋ ya me serbixweye ȗ ku tawankar hatibe tespȋtkirin an ew hatibe girtin jȋ, ji jȇra grȇdayȋ nȋne.
 • Şȇwȋrȋya me bȇmişe /bȇ pere ye ȗ karȇ me bi avaki dizȋ ȗ ewlehȋ tȇt pȇkanȋ.
 • Heger ku bo nezanȋna zimȇn hevȗdu fȇhmkirin pirsgirȇk be, wȇ demȇ em gazi tercȗmanekȋ dikin ku ew ji mera arȋkarȋ bike. Ango em dikerin bi pirtir zimanan şȇwȋrȋya xwe pȇk bȋnin.
 • Hemu şȇwȋrȋya me pȇwȋstȋ ȗ xwestina mexduran ji xwera dika armanc ȗ em bitenȇ bi razȋbȗna mexduran karȇn xwe pȇk tȋnȋn.

Träger

 

Mitglied im


Gefördert von:

Gefördert vom

 

Im Rahmen des Bundesprogramms

Gefördert vom